Hizmetlerimiz


Eğitimler

 

İletişim Eğitimi (2 gün)

İletişim Tanımı/Kuralları/Türleri
Paradigmalar ve Şablonlar
Verimli İletişim Sonuçları
Hatalı İletişim Örnekleri
Empatik İletişim
İletişimde Temsil Sistemleri
Feedback Almak ve Vermek
Aktif Dinleme
Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme

 

Çatışma Eğitimi (2 gün)

Çatışma Tanımı
Çatışma Türleri
Çatışmada Eskalasyon
Kuşaklar arası Çatışma
Çatışma Çözümü
Çatışma Yönetimi
Karakterin Çatışmada Etkisi
Çatışmayı Önleyici Roller
Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme

 

Lider Yönetici Eğitimi (2 gün)

Lider Kimdir? Yönetici Kimdir?
Tanımlama (Sektörümüzde iyi Lider)
Değişim Liderliği ve Önemi
Lider’de Yetkinlik Gelişimi
Bilgi/Beceri/Tutum
Zaman Yönetimi/Delegasyon
Liderliğe hazır olma seviyeleri
Durumsal Liderlik (GRID Teorisi)
Etkin Lider Özellikleri/Temel Koşulları
İleri Görüş Blinci
Liderlik Prizması
Personele göre Liderlik Tarzları
Ekibi Kazanma
Motivasyon artırıcı Davranışlar
Örnek olma ve Özendirme
Performans ve Verimliliğe Yansıması
Liderlik ve Liderlikte Koçluk Testleri
Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme

 

Sürekli İyileştirme Teknikleri Eğitimi (1,5 – 2 gün)

Kişisel Gelişim Bölgesi
Sürekli İyileştirme Felsefesi - Tarihçesi
Toplam Kalite Yönetimi, İlkeleri
Kurumsal Misyon, Vizyon ve Değerler
Başarının Temel Etkenleri
Küçük Adımlar ile İyileştirme
İyileştirme Teknikleri (Beyin Fırtınası, Ishikawa, Pareto, Senaryo Tekniği, Önlem Kataloğu, Poka Yoke)
Gruplaşma Safhaları – Sorumluluk Paylaşımı
Takip Sistemi
İletişimin İyileştirme Tekniklerindeki Önemi
Kalite Kavramı
İç/Dış Müşteri Memnuniyeti
Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme

 

Müşteri Odaklılık Eğitimi (2 gün)

Müşteri – Meçhul Varlık (Kimdir? Beklentileri nelerdir?)
Müşteri Profilleri (DISG)
Başarı Tanımı – Marka Başarısı
Teknik Performans/Kalite
Kisisel Performans/Kalite ve Hizmet Kavramları
Müşteri ile Etkin İletişim, Çatışma Yönetimi
Güvenilirlik – Aktif Dinleme – Feedback/Geri Bildirim almak ve vermek
Soru ve Sorgulama Teknikleri
İlk İzlenim ve Beden Dili
Müşteri İlişkileri Yönetimi – Müşteri Memnuniyeti – Müşteri Odaklılık
Müşteri Şikayet Yönetimi
Müşteriyi Taraftar olarak Kazanmak
Zor Müşteri ile İletişim
Konu bazlı Rolplay ve Vaka Çalışmaları
Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme

 

Sunum Teknikleri Eğitimi (2 gün)

Etkili Sunumun Önemi
Sunum Hazırlama
İyi bir Sunum – Yol Haritası
Sunum Amacı (Neden Sunum Yapıyoruz?)
Sunum Öncesi
Sunuma Başlamanın Farklı Yolları
Sunum Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler
Salon Düzeni
Görsel Malzeme Hazırlama
Sunucunun Kişisel Sorumlulukları
Sunucunun Kişisel Etkinliğini Artıracak Özellikler
Zor Dinleyicileri Kazanma ve İtirazlar ile Baş Etme
İlk İzlenim, İletişim Kurma
Ses, Söz, Giyim, Tarz/Tutum
Beden Dili Kullanımı
Sunum Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kaçınılması Gereken Davranışlar
İzleyiciyi Kazanma, İzleyiciye Ulaşma
Dikkat ve İlgiyi Canlı Tutma Teknikleri
Sunum Kapanışı (Etkili Kapanış)

 

Çalıştay Yönetimi Yetkinlik Eğitimi (Moderatör Yetiştirme; 2+2 gün)

Oyun Kuralları, Metaplan Kuralları, Hoşgeldiniz ve Ajanda Panoları Hazırlama
Metaplan Tartışma Kuralları ve Feedback Kuralları
Duygu Barometresi (Input)
Brainstorming – Beyin fırtınası; kartlı sorgulama
Moderasyon, Moderatör, Moderatörün görevleri nelerdir?
Kart ve Kalem kullanımı
Deming – PUKÖ Döngüsü
Çoklu Sorgulama
T-kart kullanımı
Soru Tekniği
Sunum Teknikleri
Küçük Grup Çalışması
Önlem Kataloğu
Görselleştirme Tekniği
Senaryo Tekniği/4 Alan Metodu
Ishikawa – Sebep Sonuç Diyagramı
Mind Map – Beyin Haritası Tekniği
Contracting – Öngörüşme Kriterleri
Toplantı/Çalıştay Kapanış Alternatifleri
Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme

 

Eğiticinin Eğitimi (Yetkinlik Kazandırma, 3+2 gün)

Yetişkin nasıl öğrenir? (Edgar DALE Hatırlama Pramidi)
Temsil Sistemleri ile Öğrenme (Görsel, İşitsel, Kinestetik Öğrenme ve Hatırlama)
Eğitimlerde Hedef Belirleme ve İçerik Hazırlama ve Eğitim İçeriği Sunumu (Sebep/Sonuç İlişkisi; Problem/Çözüm, Tez/Antitez/Sentez, Tümdengelim/Tümevarım)
Görselleştirme/Canlandırma Teknikleri (Sunum Görselleri, Metin Hazırlama)
Eğitimde Zaman Yönetimi ve Eğitim Öncesi Hazırlıklar
Eğitim Yapısına Uygun Ortam Seçimi ve Hazırlığı
Eğitimde Oturma Düzenleri
Eğitim Materyallerinin Doğru Yer ve Zamanda Kullanımı
Eğitim İhtiyaç Analizi
Eğiticinin Temel Özellikleri
Eğiticinin Kimliği ve Rolü
Beden Dili Etkin Kullanımı
İletişim Becerileri
Eğitimde Sözlü/Sözsüz İletişimin Önemi
Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Arttıran Yöntemler
Öz güven ve Profesyonel Yansıma
İlgiyi Canlı Tutma
Etkili Sunum Hazırlama ve Etkin Yansıma
Sunum Akışı Planlaması
Sunum Materyallerin Tespiti
Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri – Fark Yaratma (Yazı Tipi/Boyutu, Stili ve Font Seçimi, Renkler)
İstatistik, Akış Şeması ve Grafiklerin Sunuma Yerleştirilmesi
Sahne Kullanımı
Eğitimde Soru Alma, Yanıtlama ve Soru ile Etkileşim Yaratma
Eğitim Dökümantasyonu (Eğitim Kitabı)
Eğitimin Destekleri – Oyunlar, Testler, Uygulamalar, Case Study, Roll Play, Örnekler, Film Gösterimi vb.
Eğitimlerde Zor İnsanlarlı/Soruları Yönetme, Eleştiri ve Öfkeli Tutumları Yönetimi
Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Not: Katılımcılar aktif sunum hazırlar, kamera kaydı alınır, izlenir ve değerlendirilir)