Hizmetlerimiz


Organizasyonel Gelişim

Değişken ihtiyaçlar doğrultusunda sunabileceğimiz Organizasyonel Gelişim hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Yapılanma
SWOT Analizi (Güçlü Yönler/Zaaflar Analizi)
Vizyonel STEEP Analizi (Çevresel Etkenler Analizi)
Kurumsal Gelecek Yaratma (Vizyon, Misyon, Strateji Oluşturma ve Yayılımı)
İyileştirme Süreci ve Değişim Yönetimi
Arama Çalıştayı Tasarlama ve Yönetimi
Kurumsal Kültür Yapılandırma (Geri Bildirim Kültürü, Kurumsal Değerler vb.)
Strateji Yayılımı Süreç Yönetimi
Çalıştay Yönetimi
Stratejiler/Faaliyetler için Takip Sistemleri Oluşturma (Balance Score Card, Cockpit Chart, Başarı Kilit Faktörleri ile)
Kurumlara özel, Konu bazlı Konsept Oluşturma ve Uygulama